COOPERATIVA
MUJERES PA'LANTE

Formació

Oferim servei de formació en Perspectiva de gènere, Resolució de conflictes i Gestió d’equips, a entitats, institucions i ONG’s.

En quant a Instituts i Centres d’Educació oferim formacions de teatre dirigides a joves on treballem des d’una perspectiva de gènere i abordem la construcció social del gènere, les noves masculinitats i quines podrien ser les alternatives possibles.

Els nostres serveis:

Formació en perspectiva de gènere dirigit a entitats i/o institucions: La  perspectiva de gènere pretén donar resposta i reconèixer l’existència d’un sistema sociocultural que es sustenta en les relacions de poder desiguals entre els gèneres, afavorint en aquestes relacions al gènere masculí.

Programa formatiu

Formació en resolució de conflictes i gestió d’equips: Conscienciar i possibilitar l’articulació d’espais de convivència pacífica a l’interior de l’entitat.

Formació de teatre a joves: Amb la formació de  teatre es pretén aprofundir de forma conjunta amb les i els adolescents, la construcció identitària que promou el sistema sexe/ gènere i quines, i quines són les conseqüències que provoquen en les persones. Així mateix es pretén incidir en les noves masculinitats com a alternatives a les violències.

 

« veure tots els serveis